Liderii elitei spirituale și informaționale mondiale

image002HEAD

Psihoinformaţiologia – ştiinţa mileniului trei

Psihoinformaţiologia (psihea – suflet, informaţia – informaţia proprie sistemului  omului, logos – ştiinţă) este o ştiinţă care studiază legităţile şi mecanismele proceselor de interacţiune energoinformaţională a omului cu materia însufleţită şi neînsufleţită. Bazându-se pe rezultatele experimentelor, ştiinţa dezvoltă tehnologii psihoinformaţionale (tehnologii PSY-I) verbale şi non-verbale, ecologic pure, de interacţiune a omului cu individul, cu societatea, cu toate formele de viaţă, mediul ambiant al Biosferei, Noosferei şi Universului.
informaţii suplimentare>>


Tehnologiile psihoinformaţionale în slujba comunităţii mondiale

Utilizând cele mai avansate tehnologii psihoinformaţionale (tehnologii PSY-I), specialiştii au capacitatea de a forma de la disnţă (de la orice distanţă) condiţiile meteo, pot modifica clima, pot exercita o influenţă pozitivă asupra magmei Pământulu, pot crea în mod eficient şi favorabil o stare de armonie la nivelul conştiinţei sociale, pot creşte potenţialul energetic al omului, pentru o viaţă activă, sănătoasă, fericită şi plină de împliniri. informaţii suplimentare>>

Pentru prima dată la nivel mondial!

Pe durata a doi ani se desfăşoară un ciclu de seminare exclusiviste pentru elite de extra-clasă cu eliberarea certificatelor internaţionale şi a diplomelor pentru următoarele specializăriCosmoeniopsiholog-consultant; Psihoinformaţiolog-consultant; Psihoinformaţiolog în domeniul afacerilor, economiei, gestiunii personalului; Psihoinformaţiolog în domeniul gestiunii timpului vieţii; Vindecător-reabilitolog PSY-I; Psihoinformaţiolog-pedagog; Specialist PSY-I al sistemelor de gestiune a climei; Specialist PSY-I al securităţii globale; Politician PSY-I; Cosmoeniopsiholog-Cosmist; Antrenor PSY-I; Specialist PSY-I pentru conducerea civilizaţiei; Lider al Elitei Spirituale şi Informaţionale Mondiale ş.a. informaţii suplimentare>>

Seminarele sunt ţinute de către savantul-cosmist şi iluministul cu renume mondial, academician, doctor în ştiinţe biologice şi energoinformaţionale, profesor titular, cavaler al douăsprezece ordine internaţionale, laureat al premiilor de stat şi internaţionale Albert Alexei Kloss Ignatenko. 

Liderii elitei spirituale şi informaționale mondiale a mileniului trei” 

Pentru şefi de guverne, deputaţi, senatori, diplomaţi, oameni de stat, colaboratori ai aparatului adminstrativ de stat.

Preşedintele Republicii Slovacia Rudolf Schuster, Slovacia 

Copreşedinţii corporaţiei 
CMX-Grciddo Alexander Tsakh şi  Tony Brown, Cehia - SUA

Tony Baldry, membru
al Parlamentului Marii Britanii

Reino Koskinen,
Ordinul Internaţional Sfântul Constantin cel Mare

Scopul: pregătirea specialiştilor pentru crearea unei societăţi (și a unui stat) cu un grad crescut de spiritualitate şi un nivel intelectual superior, dezvoltate armonios, fără conflicte. Însuşirea metodelor de dezvoltare și utilizare a capacităţilor de rezervă ale omului pentru supravieţuire în condiţii extreme.

Aveţi șansa să deveniţi primii din lume prevestitori şi lideri ai unei noi ere evoluţioniste a omenirii. Prin desfășurarea acestui seminar unic, profesorul Ignatenko vă va oferi fiecăruia cele mai vechi și mai noi CHEI informaţionale pentru a lucra cu matricele motivaţiei succesului. Aceste chei au fost testate în laboratoare închise timp de peste 50 de ani şi au obţinut recunoaştere mondială ->>

2 Matrica Tvorca ROM Sample web    

  Aceste chei matriceale vă vor permite:

 • Să deveniţi cel mai bun specialist în domeniul tehnologiilor psiho-informaţionale (tehnologii PSY-I), aplicabile în diverse domenii de activitate și să atingeţi cel mai înalt nivel social și economic.
 • Să obţineţi cel mai valoros Dar divin - sănătate de 100%, tinereţe veșnică, o viaţă de succes, fericită și plină de bucurie.
  ckm2
 • Să puneţi în aplicare un nou model de gândire. Spre deosebire de modelul obișnuit, care utilizează 1,5-3% din potenţialul capacităţilor sistemului unei persoane, acest model utilizează întreaga resursă de 100%, accelerând cu 97-98,5% viteza de realizare a programele vitale esenţiale.
 • Să însuşiţi lucrul cu matricele speciale de super-motivaţie a liderului de succes.
 • Să înţelegeţi legităţile și mecanismele de acţiune ale informaţiei negative și pozitive şi să cunoaşteţi adevărului Esenţei Existenţei.

 Lucrând în mod regulat cu matricele (2-3 minute de 2 ori pe zi), în sistemul uman este lansat un mecanism natural de materializare de 100% a programelor pozitive, care accelerează în mod multiplu procesul de punere în aplicare practică a acestora. Acest lucru permite atingerea scopului propus într-un mod extrem de rapid, cu un consum minim de timp și efort fizic. În procesul de lucru cu matricele, omul dezvoltă un stereotip spiritual și moral stabil de gândire, vorbire și acţiune pozitivă, care îi permite, acasă și la locul de muncă, să elimine generarea și consumul de informaţie negativă. Matricele vă vor ajuta să vă creaţi viaţa prosperă la care aveţi toate drepturile, la care visaţi și pentru care vă programaţi gândurile. Fie ca această viaţă să fie fericită!

Psihoinformaţiologia – ştiinţa mileniului trei

Această ştiinţă, alături de metodele practice ale cosmoeniopsihologiei, este utilizată tot mai des pentru dezvoltarea capacităţilor omului. După cum au arătat cercetările teoretice şi experimentale, ştiinţa poate fi utilizată în calitate de abordare ecologic pură, complexă, cosmoumanistă pentru soluţionarea celor mai complicate probleme vital-esenţiale ale comunităţii mondiale.

Planul celor 2 module ale seminarului.

 1. Cine deţine informaţia – acela deţine Lumea.
 2. Bazele psihoinformaţiologiei.
 3. Cele şapte forme de interacţiune psihoinformaţională cu mediul ambiant – cu omul, cu pământul, cu toate formele de viaţă şi cu universul:
     • Divin-piramidală; 
     • Divin-matriceală;
     • Cosmopsihoinformaţională;
     • Noosfero-stelară;
     • Psihoinformaţională şi subinformaţională;
     • Psihosugestivă;
     • Psihoholografică;
 4. Meditaţia fixării, fortifierii şi activări matricei psihoinformaţiologului.

 image003cocon

 1. Reprogramarea situaţiilor dificile din viaţă.
 2. Matricea pentru blocarea atacurilor-psi.
 3. Bazele cosmoenioufologiei.
  image UFO
 4. Meditaţia „Călătorie în lumea celor 48 de civilizaţii evoluţioniste”.
 5. Acţiuni cosmopsihoinformaţionale pozitive la distanţe mari (pe baza pozei, prin telefon, pe baza imaginii).
 6. Meditaţia „Matricele divine ale Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil pentru sistemul global de protecţie împotriva influenţelor tehnogene negative”.
 7. Activitate practică pentru însuşirea celor 7 forme de interacţiune verbală şi non-verbală cu conştiinţa socială.
  SKM Vertikal v3web
 1. Metode psihosugestive de reorientare a persoanei (eliminarea negativismului, agresiunii etc.).
 2. Metode de protecţie pentru acţiunea asupra unei persoane care prezintă pericol iminent (modelarea stărilor: contractura tuturor grupelor musculare, paralizie temporară, pierderea simţului de orientare în spaţiu etc.).
 3. Meditaţia matricei sistemulul global de securitate „Anti-teroare”.
  noosphere phantom
 4. Programare psihoinformaţională (stabilizarea şi eliminarea calamităţilor terestre, circumterestre, sociale şi cosmice).
 5. Însuşirea practică a metodei psihosugestive „Etalonul” pentru dezvoltarea capacităţilor omului, prin modelarea stărilor:
      • „Zborul spaţial – imponderabilitatea”;
      • Vederea unui trandafir, film, meci de fotbal iluzoriu etc.;
      • Ridicarea automată a mâinilor;
      • „Lipirea” picoarelor de podea;  
      • Peretele mental multicolor;
      • Peretele vindecător;
      • Privirea magnetică;
      • Reglarea pulsului şi temperaturii corpului;
      • Deschiderea capacităţilor telepatice, a clarviziunii, a previziunii etc.
 1. Însuşirea metodelor psihosugestive-expres pentru utilizare în condiţii normale şi extreme (hipnoza instantanee).
 2. Însuşirea practică a metodelor pentru eliminarea blocajelor din sistemul omului.

snatie blokov

 1. Meditaţia „Supermatricea activării construirii civilizaţiei Noul Secol de Aur al Creatorului”(între anii 2001 şi 2036).
 2. Sugesto-pedagogia pentru aparatul administrativ de conducere.
 3. Însuşirea metodelor de lucru cu matricele Sfinţilor Gheorghe Biruitorul şi Nicolae Făcătorul de Minuni pentru atingerea scopului propus.
 4. Meditaţia „Karma destinului meu”.
  A9R150C
 5. Însuşirea metodelor de lucru pentru crearea unei imagini la nivel internaţional.
 6. Meditaţia „Sunt un potenţial geniu”.
 7. Metode-extres psihoholografice pentru acţiune asupra omului la distanţă (inducerea stării de halucinaţii).
 8. Însuşirea practică a programului „Cheia spre succes şi tinereţe veşnică”.
 9. Meditaţia „Iniţierea în rândul psihoinformaţiologilor-consultanţi (cod şi cifru specializare 071).

La absolvirea primului modul al seminarului se eliberează CERTIFICATUL de model internaţional.

sertificate 2
La absolvirea celui de-al doilea modul al seminarului se eliberează DIPLOMA.

diploma 2
Grupa de Psihoinformatiologie, Nivel 1, 31.03.2019
girlweb2019

 

Cosmoeniopsihologia – ştiinţa Secolului de Aur al Creatorului

Cosmoeniopsihologia (cosmos - ordine, Lege, enio – schimb energo-informaţional, psihea - suflet, logos - ştiinţă) reprezintă ştiinţa despre Om şi Univers, ce studiază legitatea şi mecanismele funcţionării gândirii subtil-materiale (SM) şi grosier-materiale (GM), precum şi a tuturor subnivelurilor conştiinţei în procesul schimbului energo-informaţional al individului în interiorul sistemului propriu şi în afara lui: cu Pământul, omul, societatea, cu toate formele de viaţă, cu Biosfera, Noosfera şi Universul.

Ştiinţa elaborează noi modele de gândire, curate ecologic, ce conţin un potenţial informaţional-energetic (resursă) de 100% a sistemului uman, în comparaţie cu modelele obişnuite, care conţin 1,5-2%. Aceste modele informaţionale de gândire super-puternice şi de mare viteză accelerează de sute şi mii de ori realizarea tuturor programelor de importanţă vitală ale individului (datorită deschiderii capacităţilor), sporind, totodată, de multe ori, potenţialul energetic al omului, ceea ce creează în complexitate, în sistemul acestuia, armonie, sănătate şi longevitate.

 Pyramida 5 Elements

De asemenea cosmoeniopsihologia studiază legităţile şi mecanismele de funcţionare a capacităţilor, supra-capacităţilor şi capacităţilor absolute la toate nivelurile de gândire ale omului şi elaborează metode-expres pentru deschiderea, perfecţionarea şi utilizarea acestora.

Aceste metodologii contribuie la autocunoaşterea, autoperfecţionarea, autorealizarea maximă deplină a persoanei, la prelungirea vieţii active, la cunoaşterea esenţei existenţei, a Universului şi Creatorului.

Planul celor 2 module ale seminarului:

 1. Vizionarea unui film de prezentare. Cine deţine informaţia – acela deţine lumea. Informaţia spirituală – marele motor al progresului. Doctrina Liderului Noului Secol de Aur>>.
 2. Cosmoeniopsihologia – ştiinţa despre Om şi Univers.
 3. Deschiderea capacităţilor ascunse ultrasecrete ale liderului de elită.
 1. Informaţia – sursa primară a vieţii. Clasificarea informaţiei.
 2. Gândul este material (poze ale gândurilor materializate).
 3. Eniopsihotrainingul – metoda de gestiune a tuturor organelor şi sistemelor organismului.
 4. Meditaţia „Soarta ta este în mâinile tale”.
 5. Sistemul conştiinţei umane al omului cu 12 niveluri şi spiritualitatea acestuia. Micro-şi Macro-cosmosul. Cele 12 legi spiritual-informaţionale ale omului.
 6. Bioinformatica şi bioenergetica omului.
 7. Metode de creştere a potenţialului energoinformaţional al omului. Exerciţiile №1, 2, 3. 
 8. Noile complexe subinformaţionale de gândire noosfero-stelare

     

 1. Introducerea şi fixarea noului complex de gândire.
 2. Însuşirea practică a funcţionării noului CSG şi a MATRICELOR acestuia.
 3. Mobilizarea capacităţilor de rezervă ascunse pentru atingerea succesului financiar şi a statutului social vizat. Metode practice pentru deezvoltarea super-intelectului, memoriei, voinţei, determinării, abordării sistemice.
 4. Tehnologiile psihoinformaţionale (PSY-IT) în slujba comunităţii mondiale. Exersarea practică a cunoştinţelor obţinute. Bazele ştiinţei psihoinformaţiologia.

  01.01.2019 București
  19.01.2019 București

 5. Însuşirea metodelor mentale de formare şi transportare a matricelor cu realizarea ulterioară a acestora.
 6. Meditaţia „Eu – Micro, Macro-cosmos”, care permire creşterea resurselor informaţionale ale matricelor.
 7. Meditaţia "Matricea puterii gândului, puterii spiritului, puterii credinţei".
 8. Metode de lucru cu diferite matrice de super-motivaţie a liderului de succes.
  noosphere phantom
 9. Metode matriceale de protecţie împotriva informaţiei negative (personale, regionale, globale).
 10. Training psihoinformaţional în contact direct pentru dezvoltarea magnetismului personal (capacitatea de a atrage oamenii).
 11. Matricea modelării fenomenelor de grup şi de masă. Tehnologii psihoinformaţionale neverbale pentru campania electorală şi alegeri.
 12. Meditaţia-iniţiere în rândul Liderilor Elitei Spirituale şi Informaţionale Mondiale a mileniului trei.

 

La absolvirea primului modul al seminarului se eliberează CERTIFICATUL de model internaţional.

 

La absolvirea celui de-al doilea modul al seminarului se eliberează DIPLOMA.

 

Pe 24 februarie 2019, la Bucureşti, s-a încheiat primul seminar desfăşurat la nivel mondial, din seria Liderii Elitei Spirituale şi Informaţionale".
Absolvenţilor li s-au decernat diplome cu specializarea Cosmoeniopsiholog-consultant”.
Îi felicităm pe toţi specialiştii diplomaţi şi le dorim să fie lideri demni ai comunităţii mondiale.
Prezidiul Ligii Mondiale Cosmoumaniste a Natiunilor, presedintele LMCN, profesor A.A.Kloss-Ignatenko. 

REZULTATE PRONOSTICATE

SOCIETATEA ŞI STATUL VIITORULUI

TEHNOLOGIILE PSIHOINFORMAŢIONALE PENTRU PREGĂTIREA LIDERILOR ELITEI SPIRITUALE ŞI INFORMAŢIONALE MONDIALE OFERĂ CHEILE SPRE METODELE CARE EXTIND POSIBILITĂŢILE PENTRU:

   • Dezvoltarea mijloacelor social-psihologice de conducere.
   • Diagnosticarea fenomenelor de grup şi de masă.
   • Pronosticarea dezvoltării societăţii.
   • Soluţionarea rapidă, eficientă şi fără conflict a problemelor internaţionale.
   • Adâncirea colaborării internaţionale şi a înţelegerii reciproce.
   • Crearea condiţiilor optime pentru coexistenţa armonioasă a tuturor popoarelor şi confesiunilor.
   • Îmbunătăţirea fondului genetic naţional.
   • Refacerea resurselor naturale.
   • Dezvoltare economică durabilă.
   • Obţinerea autorităţii la nivelul Comunităţii Internaţionale.
   • Scăderea cheltuielilor pentru asigurarea securităţii interne şi externe a ţării.
   • Întărirea suveranităţii ţării.
   • Eliminarea situaţiilor de criză.

Preşedinţii ţărilor, utilizând aceste metodici, obţin:

   • Iubirea şi respectul poporului.
   • Recunoaşterea internaţională în calitate de lider al comunităţii mondiale.
   • Conducerea ţării pe o perioadă nelimitată.
   • Confort sufletesc şi fizic.
   • Viaţă lungă şi activă.
   • Posibilitatea autorealizării maxime posibile.
   • Apărare psihoinformaţională solidă.
   • Capacitatea de a forma programe psihoinformaţionale şi de a le transfera pe distanţe lungi cu realizarea ulterioară a acestora.
   • Autoritate de necontestat de creator al unei ordini mondiale armonioase şi de izvor al acesteia.

 

 

Portalul principal WCLN


Logo2-2
newgoldenage.org

Matricea Destinului

Tinerețe veșnica

Canalul nostru Youtube