Doctrina Cosmoumanistă a Păcii

Universul, Pământul şi Omul sunt create în baza aceloraşi Legi Unice Informaţionale ale Creatorului. Cunoscând şi respectând aceste Legi, omul trăieşte în armonie cu el însuşi şi cu societatea, cu toate formele vieţii, şi, totodată, cu Pământul, Apa, Aerul, Soarele şi cu întregul Univers. Legile corespund normelor morale şi etice şi nu contrazic religiile de bază. Respectarea, conştientizarea şi utilizarea acestor legi în orice domeniu de activitate reprezintă o condiţie importantă pentru autorealizarea omului.

Doctrina Cosmoumanistă a Păcii propune pământenilor 12 Legi Spiritual-Informaţionale, care sunt Veritabile Valori ale Vieţii Civilizate, însufleţite de duhul strămoşilor. Aceste legi permit eliminarea tuturor fenomenelor negative din viaţă ce determină apariţia bolilor, a îmbătrânirii premature, a degradării personalităţii. Aceste fenomene negative sub formă de războaie, extremism, terorism, revoluţii, fundamentalism, şovinism influenţează nu doar omul, ci şi Terra, în general, cu toate formele ei de viaţă.  Omenirea trebuie să elimine complet aceste fenomene.

Stimaţi Preşedinţi ai statelor, membri ai Parlamentelor şi întreagă omenire progresistă! Acceptând aceste Legi, veţi deveni noii conducători ai Civilizaţiei Cosmoumaniste a Pământenilor.    Având Cheile acestor Legi, veţi fi capabili să salvaţi Pământul şi întreaga Civilizaţie Umană.

Păstrarea civilizaţiei noastre este mai presus decât orice ambiţii statale, iar omenirea va putea supravieţui, doar înţelegând esenţa fenomenului numit Om – esenţa schimburilor acestuia cu mediul înconjurător, materia, energia şi informaţia.
Esenţa Doctrinei Cosmoumaniste a Păcii.
 

 Harta Lumii după anul 2012 conform lui Edgar Cayce

Mulţi previzionari prognozează ce se poate întâmpla pe Terra din cauza cuvintelor şi acţiunilor negative ale Omului. Cosmoumanişti - Făuritorii şi Purtătorii Păcii, utilizând programe extrem de puternice de gândire, care pot influenţa în mod pozitiv asupra a miliarde de oameni, sunt capabili să modifice vectorul de mişcare al civilizaţiei în direcţia creaţiei şi evoluţiei. Doar în acest mod, toate aceste previziuni involuţioniste nu se vor realiza şi vom putea salva Omenirea şi Minunata Casă Înfloritoare a acesteia – Pământul.

În data de 18 septembrie 2015 la ora 9:17 în oraşul Moscova s-a finalizat recepţionarea hărţii transmise de către Sfânta Mare Proroacă Vanga profesorului A.A. Kloss-Ignatenko în timpul unei revelaţii  

 

 Adoptarea de către Omenire a Doctrinei Păcii poate modifica pronosticul involuţionist al lui
Edgar Cayce într-un pronostic evoluţionist-cosmoumanist.

 

Imnul cosmoumaniştilor

Orice Învăţătură care nu contrazice Legile Spiritual-Morale
                                                                Informaţionale are dreptul deplin la viaţă.
                                                                                              
Ashasrin cel Mare (7.10.2002 – Praga - Confesiune)

 

 Cosmoumanismul (cosmos – ordine, Lege; umanism – uman, umanitate) este Învăţătura Secolului de Aur al Creatorului, care a fost transmisă pământenilor în aprilie 1991 prin intermediul contactului meu energoinformaţional (confesiuni, meditaţii) cu lumile Subtil-Materiale, cu civilizaţia Sirius şi Ierarhia Creatorului. Această nouă Învăţătură evoluţionistă filosofic-iluministă contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi societăţii şi formează civilizaţia spiritual-informaţională Noul Secol de Aur al Creatorului. Învăţătura se bazează  pe  Legile veritabile evoluţionist-cosmice (precepte, vede etc.) şi pe cunoştinţele ştiinţifice referitoare la Universul multidimensional subtil-material holografic (macrocosm) şi referitoare la Om (microcosm) - ca sistem fizico-energo-informaţional evoluţionist, deschis, neliniar (care se poate organiza singur), multifuncţional, alcătuit din blocuri, cu mai multe niveluri, care are natura Divină cosmoplanetară şi care reflectă realitatea obiectivă subtil- materială (SM) şi grosier-materială (GM) a lumii înconjurătoare.

 

Învăţătura Cosmoumanistă propune o cale ştiinţifică umanistă total nouă pentru soluţionarea problemelor dificile ale timpurilor noastre, cum ar fi:

 • Autocunoaşterea, autoperfecţionarea şi realizarea maximă a capacităţilor potenţiale ale persoanei;
 • Creşterea nivelului spiritual, intelectual, psihofizic al pământenilor şi dezvoltarea capacităţilor acestora;
 • Introducerea sistemului cosmoumanist de educare a populaţiei pentru a putea însuşi metode de lucru cu informaţia pozitivă (la nivel verbal şi non-verbal) şi a elimina utilizarea informaţiei negative, contribuind, astfel, la trecerea spre un mod pozitiv de gândire, emoţii, vorbire şi acţiune;
 • Însuşirea tehnicilor de transformare a tuturor tipurilor de informaţii negative, primite de către om, în informaţii pozitive;
 • Tranziţia omenirii spre un nivel de gândire subinformaţional (subatomic);
 • Eliminarea tuturor formelor de luptă, violenţă, fanatism, rasism, terorism, sclavie fizică şi spirituală, eliminarea minciunii, trădării, oprirea propagării diverselor forme de informaţii negative prin mijloacele de informare în masă şi în relaţiile umane cotidiene;
 • Atingerea unui stări de iertare totală la nivel mondial (să uităm de toate evenimentele istorice negative, pentru că acestea blochează procesul evoluţionist al statelor şi popoarelor), să învăţăm să răspundem la rău cu bine;
 • Crearea bazelor democraţiei adevărate, a umanismului (cu dreptul la libera alegere), crearea unei atmosfere de bună înţelegere şi toleranţă, gândire raţională şi împăcare, iubire şi bine, înţelepciune şi moralitate, compasiune şi dăruire;
 • Cultivarea unui sentiment Universal de patriotism, de unire şi prietenie între toate popoarele;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor tehnologii superioare de supravieţuire;
 • Conservarea fondului genetic al Pământenilor, prelungirea vieţii active şi obţinerea „Cheii tinereţii şi longevităţii active”;
 • Dezvoltarea gândirii şi tuturor nivelurilor conştiinţei până la nivelul Superior spiritual-moral al Conştiinţei Cosmice, cunoaşterea Universului, a Esenţei Existenţei şi a Creatorului;
 • Formarea Societăţii Civile Spiritual-Informaţionale a Purtătorilor Păcii Mileniului trei;
 • Crearea unui sistem anticriză şi a unei puternice protecţii psihoinformaţionale a Pământenilor împotriva zombificării sociale şi cosmice;
 • Formarea Parlamentului Mondial Spiritual-Informaţional;
 • Crearea Adunării Mondiale Spiritual-informaţionale a Păcii;
 • Formarea Consiliului Mondial de Securitate Spiritual-informaţională;
 • Naşterea noii culturi Cosmoumaniste şi a societăţii neconflictuale;
 • Crearea Civilizaţiei Cosmoumaniste unice şi inseparabile a Pământenilor Noul Secolul de Aur – Civilizaţia Credinţei, Speranţei, Luminii, Iubirii, Binelui, Conştiinţei, Iertării Totale, Păcii, Dreptăţii, Bunăvoinţei şi Adevărului.

Sigla Învăţăturii Cosmoumaniste este Steaua de Aur Născătoare de Dumnezeu cu opt colţuri, în centrul căreia se află globul pământesc cu imaginea stilizată a omului, care tinde spre acumularea de Cunoştinţe Cosmice şi spre Creator. Steaua este încadrată de douăsprezece steluţe cu opt colţuri. Drapelul Ligii Mondiale Cosmoumaniste a Naţiunilor are patru culori (auriu, alb, roz, violet), iar în centrul drapelului se află sigla Învăţăturii Cosmoumaniste.

În fiecare an, în data de 22 septembrie, se sărbătoreşte „Ziua Mondială a Cosmoumanistului”.

 

ETICA COSMOUMANISTĂ

„Şi veţi cunoaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi”.
(Evanghelia de la Ioan 8,32)

 Noi, copiii Cosmosului şi ai planetei Pământ, promotorii oceanului de Cunoştinţe care se aşterne în faţa şi în spatele nostru, păşind pe calea spiritualităţii, o vom parcurge cu demnitate până la capăt. Întotdeauna şi pretutindeni vom promova Pacea şi vom proteja Civilizaţia Umană pe Terra şi în Cosmos, vom contribui la renaşterea spirituală şi morală a Omenirii, vom acorda ajutor celor suferinzi şi celor care au nevoie de noi,  vom trăi în pace cu noi înşine şi cu cei din jur, cunoscându-ne în permanenţă mai bine pe noi înşine, cunoscând Esenţa Existenţei şi Marele Adevăr, Raţiunea Supremă – Creatorul.

 

Portalul principal WCLN


Logo2-2
newgoldenage.org

Matricea Destinului

Tinerețe veșnica

Canalul nostru Youtube