Adresarea Învațatorului

Stimate Doamnelor şi Domnilor!

PSB 6448 WEB

Civilizaţia noastră a intrat în epoca Vărsătorului – epoca Iubirii, Binelui şi Luminii. 
Secolul 21 este secolul civilizaţiei spiritual-informaţionale, în care se vor contopi toate ştiinţele, artele, filosofiile şi religiile. Această contopire va favoriza naşterea unei noi CULTURI COSMOUMANISTE A SECOLULUI DE AUR AL CIVILIZAŢIEI PĂMÂNTENILOR.
Renaşterea spirituală a Umanităţii şi consolidarea principiilor valorilor morale constituie singura cale pe care trebuie să meargă civilizaţia noastră.
Filosofii antici spuneau: ”Cunoscându-te pe tine însuţi, vei cunoaşte totul”. Ştiinţa fundamentală despre Om şi Univers - cosmoeniopsihologia rezolvă cu succes problema autocunoaşterii, autoperfecţionării şi autorealizării personale. Totodată, filosofii moderni spun: ”Cine deţine informaţia, acela conduce Lumea”. Ştiinţa psihoinformaţiologiei, care a dezvoltat cele mai eficiente metode-expres din lume (PSY-IT) pentru abordarea informaţiei spiritual-morale, soluţionează problema reorientării rapide a civilizaţiei noastre pentru acceptarea adevăratelor Legi Existenţiale evoluţionist-informaţionale.
Transformarea societăţii va fi treptată, evoluţionistă şi ireversibilă. Învăţătura Cosmoumanistă, ştiinţele care stau la baza acesteia şi programele Proiectului vor permite accelerarea acestui proces. 
Această viziune a viitorului nu este doar o iluzie idealistă – ea se sprijină pe cunoaşterea interdependenţei dintre Micro - şi Macrocosmos, şi totodată, pe cunoaşterea ştiinţifică a Evoluţiei Cosmoumaniste Spiritual-informaţionale a Omenirii. 
Să ne ajute Creatorul şi Ierarhia Sa de Învăţători Cereşti în acest demers nobil!

Cu sinceritate al Dumneavoastră, A.A. Kloss-Ignatenko

  PSB 6355 web

read more >> (the message of the Master on behalf of the World Cosmohumanistic Organisation of United Nations to all of humanity)

 

Portalul principal WCLN


Logo2-2
newgoldenage.org

Matricea Destinului

Tinerețe veșnica

Canalul nostru Youtube