REALIZĂRILE ŞTIINŢIFICE MONDIALE
ale savantului-cosmist А. А. Fon Кloss-Ignatenko

conte ereditar, filosof, figură publică activă şi om de ştiinţă iluminist de renume mondial, care şi-a adus contribuţia importantă în dezvoltarea informatizării spiritual-morale a societăţii civilizate.
Această contribuţie reprezintă patrimoniul tuturor cosmoumaniştilor din Lume. detalii>>

Scopul vieţii sale îl reprezintă crearea Civilizaţiei Cosmoumaniste Noul Secol de Aur, unică şi indivizibilă, o civilizaţie a oamenilor cu un grad crescut de spiritualitate, capacităţi intelectuale şi sănătate fizică, care posedă abilităţi geniale şi împărtăşesc filozofia Iubirii, Binelui, Luminii, Doctrinei Păcii şi care trăiesc respectând Legile Cosmice ale Tatălui - Creator.

Realizările de bază ale acestei contribuţii: 

1) Cosmoumanismul – Învăţătura Secolului de Aur al Creatorului, transmis pământenilor în aprilie 1991 prin intermediul unui contact energoinformaţional  cu lumile subtil-materiale din Univers. detalii>>

2) "Doctrina cosmoumanistă a Păcii ". (anul 1991) detalii>>

3) Sistemul Mondial Unic Cosmoumanist. În 1991 a creat, aprobat şi implementat cu succes Sistemul Mondial Unic Cosmoumanist ştiinţific, spiritual-moral, educaţional-pedagogic (SMUC), care propune un nou model cosmoumanist pentru reformarea şi construirea civilizaţiei. detalii>>

4) Proiectul global — "Civilizaţia Cosmoumanistă Noul Secol de Aur al Creatorului, ecologia sufletului, pământului şi cosmosului". (anul 1997) detalii>>

5) Planul etapizat (3 etape - 36 ani) de formare şi dezvoltare a „CIVILIZAŢIEI COSMOUMANISTE NOUL SECOL DE AUR AL CREATORULUI”detalii>>

6) Constituirea şi înfiinţarea Ligii Mondiale Cosmoumaniste a Naţiunilor.  28 de departamente. (anul 2008) detalii>>

7) Înfiinţarea Organizaţiei Mondiale Cosmoumaniste a Naţiunilor Unite (OMCNU) de tip nou, pe premizele celor mai moderne din lume legi Spiritual-informaţionale ale Omului şi Universului, care elimină toate manifestările negative din viaţă şi care formează noua ordine mondială cosmoumanistă (umană). (anul 2010) detalii>> 

8) Înfiinţarea a trei ştiinţe ale Noului Secol de Aur al Creatorului: Cosmoeniopsihologia, Psihoinformaţiologia şi Cosmoenioufologia. (Înregistrate în anul 1999) detalii>>

9) Elaborarea noii clasificări a tuturor tipurilor, formelor, claselor şi nivelurilor de informaţie subtil-materială şi grosier-materială. (anul 1997) (pentru specialişti diplomaţi)

10) Elaborarea şi dezvoltarea a 21 de direcţii ştiinţifice, introduse în clasificatorul internaţional al savanţilor şi care au creat 21 de specializări noi ale mileniului trei. Nomenclatorul unic al specializărilor, codurile şi cifrurile, gradele ştiinţifice conform ICS 3000. detalii>>

11) Elaborarea şi dezvoltarea tehnologiilor universale psihoinformaţionale verbale şi non-verbale unice (PSY-I.T.). Aprobare şi utilizabile în diverse domenii de activitate. (anul 1997) detalii>>
12) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a peste 40 de modele de aparate de gândire ale omului viitorului – Complexe Subinformaţionale de Gândire (CSG). detalii>>

13) Dezvoltarea a peste 28 de tehnologii psihoinformaţionale (PSY-I.T.):

  • Trei modele de armonizatoare soliton-informaţionale personale, seriile ROD, SB, RAM. detalii>> 
  • Neutralizatoare. detalii>>  
  • Activatoare - 28 de modele. detalii>> 
  • Patru modele de generatoare bioinformaţionale (GBI). detalii>>

14) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a "Sistemului Absolut de Gestiune a Timpului Vieţii ". (anul 2014) detalii>>

15) Proiectul global pentru eliminarea calamităţilor terestre, circumterestre, sociale şi cosmice. (anul 1997) detalii>>

16) Dezvoltarea protejată prin drept de autor şi realizarea "Sistemului Absolut de Gestiune a Civilizaţiei". (anul 2006) 

(tematică închisă)

logo system

17) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a programelor pedagogice pentru 25 de seminare în cadrul proiectului "Liderii Elitei Spiritual-Informaţionale”. (anul 1988) detalii>>

18) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a programului sistemului nou pentru "Pregătirea stelelor sportului ". (anul 1998) detalii>>

19) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a proiectului "Centrul VIP pentru frumuseţe şi tinereţe veşnică". (anul 2003) detalii>>

20) Programul ştiinţifico-educaţional "Matricea magică a puterii gândului" (partea I) şi "Matricea gestiunii timpului vieţii" (partea II). (anul 2001) detalii>> 

21) Publicarea a 16 cărţi popular-ştiinţifice, în multe ţări ale lumii. (anii 1991 - 2019) detalii>>

22) Dezvoltarea şi realizarea programelor complexe pentru „Reabilitarea spiritului, sufletului şi corpului”. (anul 1966) (pentru specialişti diplomaţi)

23) Dezvoltarea şi realizarea programelor PSY-I pentru tratamentul infertilităţii. (anul 1982) (pentru specialişti diplomaţi)

24) Dezvoltarea şi realizarea programelor a 8 forme de acţiune PSY-I  asupra omului şi mediului ambiant de la distanţă. (anul 2015) (pentru specialişti diplomaţi)

25) Deschiderea, dezvoltarea şi realizarea capacităţilor psihoinformaţionale parafenomenale protejate prin drept de autor. detalii>>

26) Dezvoltarea protejată prin drept de autor a sistemului contactelor non-verbale la nivel conştientizat cu 48 de Civilizaţii extraterestre evoluţioniste, cu câmpurile informaţionale şi cu Piramida Creaţiei. (între anii 1991-2001 a fost instruit de Învăţătorii Spirituali ai Lumilor Subtil-materiale) detalii>>

27) Dezvoltarea şi utilizarea conceptului "Medicinii globale PSY-I a mileniului III". (între anii 1975-1998) (pentru specialişti diplomaţi)

28) Dezvoltarea "Sistemului PSY-I pentru siguranţa tuturor tipurilor de transport". (anul 1996) detalii>>

29) Dezvoltarea şi realizarea tehnologiilor politice non-verbale psihoinformaţionale ale mileniului trei pentru campanii electorale şi alegeri. (anul 1999) detalii >> 

30) Dezvoltarea şi realizarea "Sistemului siguranţei globale psihoinformaţionale". Individual, pentru grupuri de ţări şi pentru întreaga civilizaţie. (anul 1991) detalii >> 

31) Dezvoltarea şi realizarea "Sistemului tehnologiilor PSY-I pentru gestiunea climei Pământului ". (anii 1985-1991) detalii >> (material video cu durata de 14 minute 14 secunde)

32) Dezvoltarea şi realizarea programelor PSY-I pentru pregătirea structurilor speciale din poliţie şi armată. (anul 1987) link 1>> şi link 2>> 

33) Dezvoltarea şi realizarea sistemelor globale PSY-I pentru reducerea informaţiei negative la nivelul populaţiei şi în Univers.  (anul 1991) (pentru specialişti diplomaţi)

34) Dezvoltarea şi realizarea „Programului PSY-I anti-teroare”. Comitetul internaţional anticriminal şi antiterorist. (anul 2009) detalii >>

Grand-doctor în filozofie, Grand-doctor în psihoinformaţiologie, Grand-doctor în medicina psihoinformaţională, Grand-doctor în cosmoeniopsihologie, doctor în ştiinţe biologice şi energoinformaţionale, Grand-doctor în ştiinţele securităţii internaţionale, profesor, membru deplin al multor Academii naţionale şi internaţionale, distins cu ordine, medalii ale Cehiei, Belgiei, Federaţiei Ruse, Italiei, Ucrainei, SUA  şi altor state ale Lumii, cu distincţii academice superioare, participat la peste 60 de Congrese internaţionale, simpozioane şi expoziţii internaţionale, fiind, de asemenea, autor a numeroase publicaţii ştiinţifice.

Membru al Uniunii scriitorilor vorbitori de limbă rusă din Republica Cehă. Autor a 16 cărţi popular-ştiinţifice. detalii >> Laureat al Concursului Internaţional „Elita informaţiologilor lumii”, (1998, Moscova-Bruxelles), Laureat al Concursului Internaţional „Antonietta Azzaro Labisi” în domeniul ştiinţei, iluminismului, pedagogiei, medicinii (2014, Italia-SUA).detalii >>

Portalul principal WCLN


Logo2-2
newgoldenage.org

Matricea Destinului

Tinerețe veșnica

Canalul nostru Youtube